Đông Nhi khiến fan ‘choáng’ vì mặc áo tắm quay MV

Đông Nhi khiến fan ‘choáng’ vì mặc áo tắm quay MV

DongNhi1.jpg
DongNhi2.jpg
DongNhi3.jpg
DongNhi4.jpg
DongNhi5.jpg
DongNhi6.jpg
DongNhi7.jpg
DongNhi8.jpg
DongNhi9.jpg

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

39 queries in 2.304 seconds.