Động đất ở Nhật, sóng thần ập vào bờ biển Fukushima

0
7

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE