Động đất ở Nhật, sóng thần ập vào bờ biển Fukushima

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE