Động đất ở Nhật, sóng thần ập vào bờ biển Fukushima

0
6

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE