Động đất ở Nhật, sóng thần ập vào bờ biển Fukushima

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

44 queries in 3.878 seconds.