Động đất mạnh ở Ý, hơn 70 người chết

0
11

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE