Động đất mạnh ở Ý, hơn 70 người chết

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE