Động đất dữ hơn có thể xảy ra ở California vì hai đường phay địa chất nối với nhau

0
6

Hai đường đứt gãy địa chất California, là Calaveras Fault và Hayward Fault, đang thực sự kết nối với nhau, theo một cuộc nghiên cứu mới cho biết. Điều này có nghĩa là một trận động đất, do cặp đường phay này gây ra, có thể có sức tàn phá lớn hơn nhiều, so với mức mà ban đầu người ta nghĩ. Trận động đất ấy có thể mạnh tới 7 độ Richter hoặc cao hơn.

Các nhà địa chấn học tại đại học University of California Berkeley đã sử dụng hai thập niên dữ liệu vệ tinh, để xem xét “sự biến dạng mặt đất” và hiện tượng “fault creep,” tức đường phay bò tới một vùng và làm dời chỗ nhiều thứ trên mặt đất. Một bản thông cáo báo chí giải thích như vậy.

“Creep” mô tả chuyển động thường hằng và chậm chạp của một đường đứt gãy địa chất như là trái ngược với một đường đứt gãy địa chất đứng yên giữa các trận động đất, giống như San Andreas. Cơ quan Khảo Sát Địa Chất Hoa Kỳ cho biết như vậy. Cơ quan này lưu ý, “Đường phay Hayward Fault đang tích cực di chuyển mỗi năm.”

Tuy nhiên, mặc dù mặt đất liên tục chuyển động, nhưng sự chuyển động này không gây ra động đất. Cho đến khi nào có một sự rạn vỡ. Estelle Chaussard, trưởng nhóm nghiên cứu của đại học UC Berkeley giải thích như vậy cho weather.com.

Thình lình một trận động đất lớn hơn nhiều, ở vùng Vịnh San Francisco của California, là chuyện có thể xảy ra, do mối liên kết được khám phá mới đây giữa hai đường phay đứt gãy. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy rằng “creep” của đường phay Hayward Fault bò được khoảng 10 dặm xa hơn về phía nam, so với mức độ mà ban đầu người ta nghĩ, và nó gặp đường phay Calaveras Fault. Hiện tượng nới dài tàng ẩn này vẫn cứ như vậy, một phần là vì cây cỏ che phủ mặt đất phía trên nó. Điều này gây khó khăn nhiều cho người ta phát giác, so với ở những nơi mà các tòa nhà hoặc các vỉa hè tiết lộ hoạt động ngầm ở dưới bề mặt.

Hiện tượng “creep” mới được tìm thấy này sẽ xảy ra bên ngoài ở bên ngoài các trung tâm đô thị trong khu vực. Tuy nhiên, một trận động đất dọc theo những đường phay này chắc chắn sẽ được cảm nhận trong các thành phố lân cận. Chaussard nói, “Chúng tôi nghĩ rằng chúng ta có thể có một trận động đất mạnh 6.9 độ Richter. Nay thì hai đường đứt gãy được nối kết với nhau, chúng ta có thể có những trận động đất cường độ 7+, 7.3, hoặc thậm chí mạnh hơn nữa, tùy thuộc vào chuyện sự đứt vỡ xảy ra ở đâu. Đi từ một cường độ 6.9 tới một cường độ 7.3, tức là gấp 2.5 lần khối lượng năng lượng được phóng ra. Chúng ta phải dự liệu rằng chúng ta có thể có những trận động đất rung chuyển mạnh lớn hơn, so với mức trước đây chúng ta nghĩ.”

Các bước kế tiếp cho cuộc nghiên cứu này bao gồm việc xem xét kỹ các dữ liệu, tiếp tục tinh lọc điều mà bà Chaussard gọi là “những ước tính về cường độ” cho những địa điểm cụ thể nằm dọc theo đường phay ấy. Điều đó sẽ giúp xác định những việc điều chỉnh nào, nếu có, cần phải làm cho các kiến trúc trong khu vực, để giữ cho mọi người được an toàn.

Bà Chayssard nói, “Câu hỏi lớn, mà chúng tôi đang cố gắng trả lời, là những đường phay ấy đã được liên kết, hay là vẫn độc lập.” Bây giờ chúng ta biết rằng có một mối liên kết trực tiếp.

Công trình nghiên cứu này đã được chấp nhận vào tạp chí Geophysical Research Letters vào đầu tháng Tư 2015.

:VD:

SHARE