Đồng chí Phạm Minh Chính lại chửi đồng chí Nguyễn Phú Trọng rồi!!!

Sau “sự cố” đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng “xem như” ngồi luôn vào ghế chủ nước, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính đã cấp tốc tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Quy định của Bộ Chính trị về Kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ. Đồng chí mạnh dạn tuyên bố “Có những đồng chí lạm quyền, lộng quyền”. Vậy thì đồng chí cả gan chửi vào mặt TBT kiểm CTN của đảng ta và nước ta rồi. Chứ còn gì nữa!?

Theo đồng chí TBTCTƯ thì đây là một vấn đề khó. “Khó ở chỗ là vấn đề mới, gây bức xúc trong xã hội, vấn đề thấy cần phải làm nhưng chưa làm được”.
Chính xác! Đúng là vấn đề quá mới! Một người hai ghế mà không kiêm! Hai ghế một người là vì “tình huống”! Quyền lực về một mối nhưng vì đó là… lòng dân!
Lạm quyền và lộng quyền kiểu đó thì quả thật cực kỳ khó xử!
Theo đồng chí trưởng ban thì “có những đồng chí được giao quyền lực đã lạm quyền, lộng quyền trong việc sử dụng quyền lực, mà chúng ta chưa có cơ chế kiểm soát. Sử dụng không đúng quyền lực, thẩm quyền, có việc lợi dụng. Từ sử dụng không đúng quyền lực rất dễ dẫn đến chạy chức chạy quyền, hai vấn đề này có quan hệ với nhau”.
Nói chi tới “những đồng chí” cho nó nhiều và mông lung không biết là ai! Nói ngay về đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhé. Đồng chí ấy kiêm luôn 2 chức đầu đảng đầu nước thì cơ chế nào kiểm soát được đồng chí ấy!?
Khó thật!
Mấy cán bộ, lãnh đạo nào khác thì còn xử được chứ đồng chí tối cao chạy quyền chạy chức, chạy từ quan tài Trần Đại Quang sang đến Hội nghị TƯ để có 100% cái đầu gật OK thì làm sao xử? Ai xử ông vua?
Cho nên những câu nói cho vui như “Mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ, quyền hạn phải được ràng buộc với trách nhiệm, quyền hạn đến đâu trách nhiệm đến đó, quyền hạn càng cao, trách nhiệm càng lớn” cũng chỉ… cho vui chứ không thể dùng cho… vua.
Ai chạy thì chạy, ai lạm thì lạm nhưng đồng chí Tổng Chủ Bí Tịch mà chạy thì chỉ được phép bưng bô chạy theo.
Theo Danlambao
SHARE