Donald Trump tới nhà trắng bằng xe đua với tốc độ dễ đến 300km/H

0
7