Đôi khi thần chết ngủ quên làm con người một phen hú hết cả hồn

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

29 queries in 2.080 seconds.