Doanh thu và lợi nhuận Viglacera giảm

Doanh thu thuần của Viglacera năm 2018 giảm 2%, lợi nhuận sau thuế giảm 8%, trong khi chi phí lãi vay tăng 18%.

Tổng công ty Viglacera (Viglacera, mã chứng khoán VCG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và cả năm 2018 hợp nhất. Theo đó, doanh thu trong quý của Viglacera đạt gần 2.610 tỷ đồng, tăng 15% so cùng kỳ. Tuy nhiên, do giá vốn hàng bán trong kỳ tăng 16% chiếm 2.047 tỷ đồng nên lãi gộp bị đẩy xuống chỉ đạt xấp xỉ 563 tỷ đồng, tăng 12% so cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ vọt lên 45,4 tỷ đồng, tăng 94%. Nguyên nhân do tăng lãi tiền gửi, tiền cho vay và được chia cổ tức, lợi nhuận.

Trong kỳ, chi phí tài chính của Viglacera là hơn 41 tỷ đồng, tăng 15% so cùng quý năm trước. Chi phí bán hàng gần 236 tỷ đồng, tăng 43,1%. Chi phí quản lý doanh nghiệp là 144 tỷ đồng, giảm 36%.

Doanh thu va loi nhuan Viglacera giam hinh anh 1
Kết quả kinh doanh quý 4 khả quan nhưng lũy kế cả năm 2018, doanh thu thuần của Viglacera lại giảm 2%, lãi ròng giảm 6% trong khi lãi suất vốn vay tăng 18%.

Trong 3 tháng cuối năm, Viglacera ghi nhận từ kinh doanh 163 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ. Ngoài ra, VCG cũng có khoản lợi nhuận khác đến 17 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ báo lỗ 11 tỷ đồng.

Tính chung, lợi nhuận sau thuế của VGC trong quý 4 tăng 24%, đạt 139 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ chỉ tăng 2% với giá trị là 101 tỷ đồng.

Dù kết quả kinh doanh quý 4 khả quan hơn so cùng kỳ, nhưng lũy kế cả năm 2018, doanh thu thuần của Viglacera lại giảm 2%, đạt gần 9.000 tỷ đồng; lãi ròng giảm 6%, đạt hơn 667 tỷ đồng. Như vậy, VGC mới đạt được 90% chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch đề ra.

Tại thời điểm 30/12/2018, tài sản của Viglacera không thay đổi nhiều khi ghi nhận ở con số gần 16.500 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 4%, các khoản phải thu ngắn hạn, dài hạn đều giảm với tỷ lệ tương ứng là 18% và 6%.

Hiện, Viglacera đang nợ khoảng 9.568 tỷ đồng, trong đó, nợ ngắn hạn là 4.517 tỷ đồng, nợ dài hạn là 5.050 tỷ đồng. Trong khi vay, nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng nhẹ thì vay nợ dài hạn được VGC cắt giảm 18%. Đáng nói, chi phí trả lãi vay của Vigalacera trong năm vừa qua tăng mạnh, đạt gần 178 tỷ đồng, tăng 18%.

Trên sàn chứng khoán, mã VCG giảm 0,52% vào ngày giao dịch cuối tuần, còn 19.200 đồng/cổ phiếu.

Theo VTC News

SHARE