Doanh nghiệp VN không hy vọng nhiều về việc bãi bỏ các ‘giấy phép con’

0
4
SHARE