Đổ đất xây trụ sở khi chưa đền bù đủ cho dân

0
19

Ảnh minh họa

Cuối năm 2012, đầu 2013, UBND xã Mỹ Thắng chủ trương mở rộng khuôn viên và xây mới trụ sở ủy ban xã tại thôn 8 Tây. Dự án này ảnh hưởng hơn 2.040m2 đất sản xuất của 14 hộ dân thôn 8 Tây. Tháng 11/ 2013, dù chưa có quyết định giao đất của cơ quan chức năng và chưa thực hiện bồi thường cho các hộ dân, nhưng UBND xã Mỹ Thắng đã cho đơn vị thi công đổ đất, san lấp mặt bằng. Đến thời điểm hiện tại, trụ sở được xây tương đối hoàn chỉnh, trong đó một phần diện tích nằm trên phạm vi đất chưa được bồi thường.