Điều ít ai ngờ về lực lượng đặc nhiệm Nga

Các đơn vị đặc nhiệm Nga đầu tiên được thành lập từ năm 1918 thời kỳ đầu chính quyền Cách mạng Xô Viết mới được thiết lập.

Điều ít ai ngờ về lực lượng đặc nhiệm Nga

Shares

Shares

55 queries in 3.901 seconds.