Điều gì sẽ xảy ra nếu ông Trump điều hành đất nước như doanh nghiệp của mình?

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

44 queries in 3.292 seconds.