Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn nổ súng vào mặt hồ đang đóng băng?

0
2
SHARE