Điều gì khiến cả Mỹ, Việt Nam đều dùng chung loại súng này?

0
11