Điều chưa biết về chó chiến binh trong Quân đội Mỹ

Chi phí đào tạo chó chiến binh trong Quân đội Mỹ lên tới 70.000 USD, được phong quân hàm, có trợ cấp nghỉ hưu...

Điều chưa biết về chó chiến binh trong Quân đội Mỹ

Shares

Shares

20 queries in 1.238 seconds.