Điều bất ngờ xảy ra khi cẩu chiếc xe gặp nạn từ dưới sông lên

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.