Điều bất ngờ trong nơi đẻ “thợ săn đêm” Mi-28N Nga

0
21