Điểm tin RFA | Phiên xử LS Trần Vũ Hải: một luật sư bị ‘kẹp cổ, xốc nách’ khỏi tòa

Theo RFA Tiếng Việt