Điểm mặt anh tài giúp pháo binh Anh đánh bại Đức tại Bắc Phi

Những khẩu pháo tự hành quan trọng nhất với Lục quân Anh đã đóng vai trò không nhỏ vào chiến thắng của quân đội nước này trên mặt trận Bắc Phi và châu Âu trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

SHARE