Đi thăm tàu sân bay USS Ronald Reagan cùng BBC News tiếng Việt

Theo VOA Tiếng Việt