Đi ăn mà gặp phải mấy thánh này thì đúng là cạn lời mà

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

28 queries in 1.475 seconds.