Đẹp mê hồn cảnh Mỹ bắn tên lửa đạn đạo Minuteman III

Quả tên lửa đạn đạo Minuteman III của Mỹ vẽ một đường như cắt nửa bầu trời sau khi rời bệ phóng hướng tới mục tiêu cách đó hàng nghìn km.

Đẹp mê hồn cảnh Mỹ bắn tên lửa đạn đạo Minuteman III

Shares

Shares

55 queries in 3.782 seconds.