Đến giữa thế kỷ 21, người gốc Á sẽ đông hơn người Latino ở Mỹ

0
9
Portrait of large group of students cheering at college sporting event

Theo chiều hướng hiện nay, những người gốc Á Châu sẽ vượt qua những người Latino, để trở thành nhóm di dân đông nhất của nước Mỹ, vào khoảng giữa thế kỷ này, vì làn sóng người mới đến từ Châu Mỹ La Tinh sẽ chậm lại, nhưng việc di cư xuyên Thái Bình Dương vẫn tiếp diễn. Một cuộc nghiên cứu mới dựa trên các dữ liệu điều tra dân số cho biết như vậy.

Số lượng gia tăng của những người nhập cư đã tái định hình dân số của Mỹ trong nửa thế kỷ qua, và sẽ biến đổi nước Mỹ trong nhiều thập niên sắp tới. Những người nhập cư và con cái của họ có lẽ chiếm 88 phần trăm, trong mức tăng trưởng dân số của nước Mỹ trong vòng 50 năm tới, theo một cuộc nghiên cứu của Pew Research Center cho biết. Trung tâm nghiên cứu Pew đã theo dõi những tác động của việc nhập cư trên dân số Hoa Kỳ trong mấy chục năm qua.

Những người sanh ở ngoại quốc chỉ chiếm 5 phần trăm dân số của Hoa Kỳ vào năm 1965, khi Quốc Hội viết lại hoàn toàn luật nhập cư của nước Mỹ. Hiện nay những người như vậy chiếm 14 phần trăm, theo cuộc nghiên cứu cho thấy. Theo dự báo, đến năm 2065 thì họ sẽ chiếm 18 phần trăm dân số.

Dân số càng ngày càng tăng ấy sẽ liên quan đến những người gốc Á Châu. Những người Latino hầu hết cùng nói một một ngôn ngữ chung là tiếng Tây Ban Nha, và chia sẻ nhiều đặc điểm văn hoá. Khác với dân Latino, những người Á Châu trong cuộc điều tra dân số bao gồm nhiều dân tộc và ngôn ngữ khác nhau. Trong số đó có Nhật Bản, Trung Quốc, Đại Hàn, Phi Luật Tân, Ấn Độ và Pakistan.

Hiện thời người Mỹ gốc Á Châu chiếm khoảng 6 phần trăm dân số nước Mỹ, tăng lên từ tỷ lệ phần trăm trong năm 1965. Đến giữa thế kỷ này, họ sẽ chiếm 14 phần trăm dân số Mỹ.

Theo dự đoán, những người Á Châu sẽ chiếm 36 phần trăm trong dân số nhập cư vào năm 2055, vượt qua những người Latino đến lúc đó sẽ chiếm 34 phần trăm trong tổng số những người nhập cư, theo cuộc nghiên cứu cho thấy. Vì nhiều người Latino là những người Mỹ thuộc thế hệ thứ ba hoặc thế hệ thứ tư, họ sẽ vẫn là một phần lớn hơn của tổng dân số. Đến giữa thế kỷ này, họ sẽ chiếm gần một phần tư trong tổng số dân Mỹ.

Những người Mỹ có một cái nhìn về những người nhập cư gốc Á Châu tích cực hơn so với những người Latino, theo cuộc khảo sát mà trung tâm Pew thực hiện cùng với những dự báo về dân số. Gần một nửa trong tổng số những người Mỹ thành niên, tức 47 phần trăm, nói rằng di dân từ Á Châu đã có một tác động hầu hết là tích cực trong xã hội Mỹ. Chỉ có 26 phần trăm nói như vậy về những người nhập cư từ Mỹ Châu La Tinh. Có 37 phần trăm cho biết họ nghĩ rằng những tác động của việc nhập cư từ Mỹ Châu La Tinh hầu hết đều là tiêu cực, theo cuộc nghiên cứu cho biết. Những người nhập cư từ các nước Trung Đông là tệ hơn trong dư luận công chúng. Chỉ có 20 phần trăm nói rằng tác động của di dân Trung Đông trên nước Mỹ hầu hết là tích cực. Có 39 phần trăm nói rằng tác động của họ phần lớn là tiêu cực. Cuộc thăm dò đã tìm thấy rằng 59 phần trăm người Mỹ nói rằng những người nhập cư nói chung đều không học tiếng Anh trong một khối lượng thời gian hợp lý.

:VD:

SHARE