Đề phòng COVID, Việt Nam không ‘mở cửa ào ạt’ (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt