Đệ nhất Trung Hoa quỳ gối, ôm đầu trước võ sĩ Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

23 queries in 1.723 seconds.