Ðề luật chống đồng tính ở California bị phản ứng dữ dội

0
5

Nữ tài tử Pauley Perrette tham dự cuộc diễn hành của người đồng tính ở Los Angeles hồi năm 2014. (Hình minh họa: Chelsea Guglielmino/Getty Images)

California từng có các đề luật gây sốc như đòi các nhà làm luật phải thử ma túy, bất hợp pháp hóa ly dị, chia California thành sáu tiểu bang, nhưng lần này, đề luật chống lại giới đồng tính lập tức gặp ngay sự chống đối quyết liệt, theo báo LA Times.

Ðề luật do một luật sư ở Huntington Beach đề xướng nhằm thử giới hạn thái độ của tiểu bang, vốn rất cấp tiến dù ý tưởng đưa ra hết sức cực đoan, miễn rằng thu đủ số chữ ký.

Ðề luật chống giới đồng tính gặp ngay cơn bão lửa của sự cuồng nộ, tuy nhiên có vẻ không gì có thể ngưng nó lấy được một danh xưng chính thức và bước vào tiến trình thu thập chữ ký.

Với lệ phí $200, ông Matthew McLaughlin nộp đề luật mang tên “Sodomite Suppression Act,” mà theo đó, sẽ hợp pháp hóa việc xử tử người đồng tính, lên văn phòng Bộ Thường Vụ tiểu bang, nơi phụ trách tất cả các vấn đề về bầu cử.

Ngay lập tức, các tổ chức người đồng tính yêu cầu Luật Sư Ðoàn California xem xét thái độ của ông McLaughlin.

Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý cho rằng, nhiều phần tổ chức luật sư lớn nhất California sẽ không can thiệp, vì đây là vấn đề “tự do ngôn luận.”

Hiện nay, Bộ Tư Pháp California đang xem xét ngôn ngữ của đề luật này xem có hợp lệ để trở thành đề luật.

Ngoài ra, ông McLaughlin còn phải thu gom đủ 300,000 chữ ký hợp lệ để đề luật này xuất hiện trên lá phiếu bầu của cử tri tiểu bang.

Một số nhà qua sát cho rằng, đề luật ít có cơ hội được cử tri chọn ngoại trừ có mang một cái tên trong phiếu bầu, phần tóm tắt nội dung và định thời hạn để thu thập chữ ký.

Dân Biểu Evan Low (Dân Chủ-Campbell) nói: “Ðề nghị vô đạo đức của ông McLaughlin chỉ là một ví dụ quá đáng và mới nhất về nhu cầu phải cải tổ thêm trong tiến trình đề nghị luật.”

Một số luật gây nhiều tranh cãi nhất của California từng “sống sót” qua tiến trình thu gom chữ ký, mặc dù có một số chỉ ngoi ngóp được qua một thời gian ngắn.

Hai nhà làm luật của tiểu bang nói, họ hết sức ghê tởm với đề luật của ông McLaughlin, điều khiến họ phải nộp một dự luật đề nghị tăng lệ phí nộp đề luật từ $200 lên $8,000

:NV:

comments

SHARE