Đe Bắc Triều Tiên, Mỹ-Hàn tập trận hải quân chung

0
3

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE