Đây sẽ là thứ thay thế con người trong chiến tranh tương lai

Với sự phát triển của khoa học công nghệ ở thế kỷ 21, vai trò của con người trên chiến trường sẽ dần biến mất và thay thế họ sẽ là những cỗ máy chiến tranh theo đúng nghĩa, không biết đau, không sợ hãi và sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ.

SHARE