Đây sẽ là khẩu pháo mới cho tiêm kích tương lai Mỹ?

Không loại trừ khả năng khẩu pháo GAU-12U sẽ thay thế "huyền thoại" M61 Vulcan trong tương lai gần trên các tiêm kích tương lai của Mỹ.

Đây sẽ là khẩu pháo mới cho tiêm kích tương lai Mỹ?

Shares

Shares

22 queries in 1.694 seconds.