Đây là thứ giúp xe tăng T-90 Việt Nam bắn “trăm phát trăm trúng”

Trong cuộc triển lãm mới đây, công nghiệp quốc phòng Nga giới thiệu hàng loạt thành phần hệ thống điều khiển hỏa lực – mấu chốt của phát bắn chính xác của pháo xe tăng T-72 hay T-90.

Trong lịch sử phát triển xe tăng, hệ thống điều khiển hỏa lực luôn được xem là một trong những thành phần quan trọng nhất quyết định tính hiệu quả, chính xác của phát bắn pháo tăng. Hệ thống điều khiển hỏa lực trên xe tăng hiện đại hôm nay thường bao gồm máy tính đường đạn, các khí tài kính ngắm, các cảm biến… tổng hòa những thứ này vào giúp xe tăng bắn phát đầu chính xác đến 90%. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

Day la thu giup xe tang T-90 Viet Nam ban

Trong ảnh là tổ hợp ngắm ban ngày tự động tính toán thông tin 1A43 – một trong các thành phần của hệ thống điều khiển hỏa lực trang bị cho các xe tăng T-90S. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

Day la thu giup xe tang T-90 Viet Nam ban

Tổ hợp 1A43 bao gồm nhiều thành phần: kính ngắm ban ngày – laser đo xa dẫn đường tên lửa chống tăng phóng qua nòng (trong ảnh); khí tài ổn định vũ khí 2E42-4; máy tính đường đạn 1V528 và cảm biến đo gió DVE-BS. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

Day la thu giup xe tang T-90 Viet Nam ban

Trong ảnh là thành phần khí tài kính ngắm ngày – đêm TKN-4S-01 của tổ hợp kính ngắm PKN-4S dành cho trưởng xe tăng T-90S, nó có thể nhận diện mục tiêu ban ngày cách 800m và ban đêm 700m. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

Day la thu giup xe tang T-90 Viet Nam ban

Hệ thống ngắm ảnh nhiệt TO1-KO1 với kính ngắm TPN4-TP dành cho pháo thủ xe tăng T-90 với tầm nhận diện mục tiêu 1,2-1,5km. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

Day la thu giup xe tang T-90 Viet Nam ban

Hệ thống ngắm ảnh nhiệt Irbis-K dành cho xe tăng T-90, nó được thiết kế để quan sát, tìm kiếm, phát hiện và phân loại mục tiêu trong mọi điều kiện ban ngày – ban đêm. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

Day la thu giup xe tang T-90 Viet Nam ban

Ngoài các thành phần của xe tăng T-90, triển lãm Army 2019 còn giới thiệu một loạt các hệ thống điều khiển hỏa lực dành cho xe chiến đấu bộ binh, xe thiết giáp chở quân. Trong ảnh là kính ngắm ngày – đêm TKN-4GA-01 của pháo thủ xe thiết giáp BTR-82A. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

Day la thu giup xe tang T-90 Viet Nam ban

Hệ thống trinh sát dành cho chỉ huy xe TO1-KO1DT được thiết kế cho các dòng xe thiết giáp. Nó có khả năng phát hiện, phân tích, phân loại mục tiêu đứng im hoặc di chuyển, đo cự ly tới mục tiêu với khí tài đo xa laser. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

Day la thu giup xe tang T-90 Viet Nam ban

Mặt sau của TO1-KO1DT. Nó có thể sử dụng để cung cấp phần tử bắn cho pháo, súng máy đồng trục, súng máy phòng không. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

Day la thu giup xe tang T-90 Viet Nam ban

Hệ thống ngắm toàn cảnh PKP dành cho chỉ huy xe chiến đấu, nó có thể tích hợp trên các xe tăng chiến đấu chủ lựcT-72, T-90 hay pháo tự hành 2S25 Sprut-SD. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

Day la thu giup xe tang T-90 Viet Nam ban

Cảm biến hệ thống kính ngắm toàn cảnh cho trưởng xe chiến đấu PPNK. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

Day la thu giup xe tang T-90 Viet Nam ban

Còn đây là thành phần hiển thị và bảng điều khiển PPNK. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

Day la thu giup xe tang T-90 Viet Nam ban

Cảm biến của hệ thống điều khiển hỏa lực hồng ngoại đa kênh PPND B03S03 Sodema thường trang bị cho các xe chiến đấu bộ binh BMP-3. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

Day la thu giup xe tang T-90 Viet Nam ban

Bảng điều khiển và hiển thị trường quan sát của B03S03 Sodema. Nó có tầm nhận diện mục tiêu không dưới 5.500m. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

Day la thu giup xe tang T-90 Viet Nam ban

Hệ thống kính ngắm dành cho pháo thủ xe tăng 1PN-96MT. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

Day la thu giup xe tang T-90 Viet Nam ban

Màn hình hiển thị và bảng điều khiển 1PN-96MT. Khí tài này có thể tích hợp trên nhiều loại xe tăng, bao gồm cả T-55 hay T-62 hiện đại hóa. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin
Theo Kiến Thức