Đây là lý do đàn ông thích ra biển tập thể dục buổi sáng!

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.