Đây là khẩu súng trường số 1 của Quân đội Đức?

0
58