Đây là cái con người gì vậy? Sao không có ai can thiệp? Cô gái muốn chứng tỏ điều gì vậy?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

23 queries in 1.743 seconds.