Đây là cách Algeria nâng cấp T-55, Việt Nam nên quan tâm

Không cần cải tiến quá nhiều về mặt thiết kế nhưng vẫn có thể giúp cho những chiếc xe tăng hơn 50 tuổi sống sót tốt trong môi trường chiến tranh hiện đại, là cách mà Algeria đang làm với xe tăng chiến đấu chủ lực T-55

SHARE