Đấy cứ nói là ngu như lợn đi, khôn như chó ý

Shares

Shares

52 queries in 3.562 seconds.