“Đau tim” với xe chiến đấu bộ binh BMP-2 nâng cấp của Ukraine

Lực lượng dân quân miền đông Ukraine mới đây đã tung ra gói nâng cấp dành cho xe chiến đấu bộ binh BMP-2 khiến chuyên gia phải “đau tim”.

“Đau tim” với xe chiến đấu bộ binh BMP-2 nâng cấp của Ukraine

Shares

Shares

23 queries in 1.842 seconds.