Đau đớn dàn vũ khí Ukraine sau khi đoạn tuyệt với Nga