Đặt tên lửa S-400 ở Crimea, Nga nắm gọn Biển Đen

0
11