Đắt khủng khiếp máy bay chiến đấu F-2 của Nhật Bản

Máy bay chiến đấu F-2 của Nhật Bản được thiết kế trên cơ sở F-16 nhưng có giá đắt khủng khiếp.

Đắt khủng khiếp máy bay chiến đấu F-2 của Nhật Bản

Shares

Shares

24 queries in 1.395 seconds.