Đắt khủng khiếp máy bay chiến đấu F-2 của Nhật Bản

Máy bay chiến đấu F-2 của Nhật Bản được thiết kế trên cơ sở F-16 nhưng có giá đắt khủng khiếp.

Đắt khủng khiếp máy bay chiến đấu F-2 của Nhật Bản

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

39 queries in 2.401 seconds.