Đáng tiếc loạt vũ khí “khủng” Pháp lỡ hẹn với Việt Nam

0
26