Đặng Thu Thảo làm ‘nàng xuân’ trong bộ sưu tập thời trang

Đặng Thu Thảo làm ‘nàng xuân’ trong bộ sưu tập thời trang

Shares

DangThuThao2.jpg
DangThuThao3.jpg
DangThuThao4.jpg
DangThuThao5.jpg
DangThuThao6.jpg
DangThuThao7.jpg
DangThuThao8.jpg
DangThuThao9.jpg

Shares

52 queries in 3.699 seconds.