Đặng Thu Thảo diện đầm ‘xuyên thấu’ đi tiệc tối

Đặng Thu Thảo diện đầm ‘xuyên thấu’ đi tiệc tối

DangThuThao1.jpg
DangThuThao2.jpg
DangThuThao3.jpg
DangThuThao4.jpg
DangThuThao5.jpg
DangThuThao6.jpg

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

35 queries in 2.244 seconds.