Đắng lòng: Ukraine phải đi nâng cấp xe tăng Trung Quốc chế tạo

Dù xe tăng Al-Khalid của Pakistan do Trung Quốc thiết kế, chế tạo, nhưng giờ đây người hoàn thiện chúng lại là người Ukraine.

Đắng lòng: Ukraine phải đi nâng cấp xe tăng Trung Quốc chế tạo

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

38 queries in 2.307 seconds.