Đắng lòng: Ukraine phải đi nâng cấp xe tăng Trung Quốc chế tạo

Dù xe tăng Al-Khalid của Pakistan do Trung Quốc thiết kế, chế tạo, nhưng giờ đây người hoàn thiện chúng lại là người Ukraine.

Đắng lòng: Ukraine phải đi nâng cấp xe tăng Trung Quốc chế tạo

Shares

Shares

22 queries in 1.987 seconds.