Đắng lòng T-72B3M Nga bị Type 96B Trung Quốc cho “ngửi khói”

0
13