Đắng lòng: Quân đội Syria lại để mất súng chống tăng RPG-29

0
57