Đảng Dân Chủ Thượng Viện kêu gọi gia hạn trợ cấp 600 Mỹ kim cho đến khi tỷ lệ thất nghiệp giảm bớt

Tin Washington DC – Đảng Dân Chủ Thượng Viện vào thứ Tư, 1 tháng 7, công bố kế hoạch gia hạn tiền phụ cấp thất nghiệp 600 Mỹ kim cho đến khi tỷ lệ thất nghiệp giảm bớt. Quốc Hội vào tháng 3 đã phê chuẩn việc cấp thêm 600 Mỹ kim mỗi tuần phụ thêm vào tiền trợ cấp thất nghiệp, trong kế hoạch ngân sách 2 ngàn tỷ Mỹ kim đối phó đại dịch.

Chính sách này đã giúp hàng triệu người lao động bị sa thải hoặc giảm giờ làm vẫn có nguồn thu nhập ổn định. Tuy nhiên, chương trình này sẽ hết hạn vào cuối tháng 7, trong lúc tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ vẫn ở trên mức 13%. Đảng Dân Chủ cho rằng chính phủ nên kết hợp chương trình phụ cấp với các điều kiện kinh tế cụ thể, thay vì tùy tiện đặt ra một thời gian hết hạn cho chương trình.

Dự luật của đảng Dân Chủ sẽ gia hạn tiền phụ cấp đến tháng 3 năm sau, nhưng giảm dần số tiền khi nền kinh tế hồi phục. Một khi tỷ lệ thất nghiệp trung bình trong 3 tháng tại 1 tiểu bang giảm xuống dưới 11%, số tiền phụ cấp 600 Mỹ kim sẽ bắt đầu bị trừ bớt 100 Mỹ kim cho mỗi điểm phần trăm giảm xuống của tỷ lệ thất nghiệp, cho tới khi tỷ lệ này xuống dưới 6%.

Theo đó, khi tỷ lệ thất nghiệp của 1 tiểu bang nằm giữa mức từ 10% đến 11%, số tiền phụ cấp thất nghiệp sẽ chỉ còn 500 Mỹ kim. Đảng Cộng Hòa đã phản đối kế hoạch của phe Dân Chủ, nói rằng tiền phụ cấp cộng thêm với trợ cấp thất nghiệp đang giúp nhiều người có thu nhập cao hơn tiền lương khi họ đi làm, khiến những người này không muốn quay lại làm việc, dẫn đến tình trạng tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục đứng ở mức cao.

Theo SBTN