Đảng Cộng Hòa đòi ông Trump ‘thề trung thành’

0
17

Lời thề trung thành dành cho ông Donald Trump. (Hình: CNN)

Ông Donald Trump sẽ gặp Chủ Tịch Ủy Ban Quốc Gia Đảng Cộng Hòa, Reince Priebus, vào ngày Thứ Năm tại New York City, liên quan đến “lời thề trung thành” với Đảng. Theo tin của CNN.

Sở dĩ có cuộc gặp này là vì một ngày trước một số quan chức Đảng Cộng Hòa phổ biến nội dung lời thề trung thành mà người ta tin là nhắm vào ông Trump, người đang dẫn đầu cuộc đua để được Đảng đề cử tranh chức Tổng Thống.

CNN dẫn lời nguồn tin là có nhiều dấu hiệu ông Trump sẽ ký vào giấy tuyên thệ ủng hộ người do đảng Cộng Hòa tiến cử trong trường hợp ông Trump thua; và ông Trump sẽ không ra tranh cử trong vai trò độc lập.

Tuy nhiên, theo CNN, nguồn tin cũng nói là cho đến khi cuộc gặp mặt diễn ra, sẽ không có gì chắc chắn cả vì ông Trump từ xưa đến nay vẫn là người không ai có thể đoán trước.

Việc ông Trump có tách đảng để đi độc lập hay không vẫn hay được nhắc đến từ lúc đầu vận động đến nay. Tại cuộc tranh luận của Đảng Cộng Hòa hồi tháng rồi, ông Trump là người duy nhất giơ tay lên khi các ứng cử viên được hỏi liệu họ có từ chối ủng hộ ứng cử viên của Đảng không, và liệu họ có từ chối loại bỏ khả năng đi với đảng khác hay không.

Ông Trump từng nói ông muốn trở thành tổng thống trong tư thế đảng viên Cộng Hòa, nhưng trước đó ông từng từ chối thề là chỉ vận động trong tư thế đảng viên Cộng Hòa mà thôi.

Nếu ông Trump tách ra, tự vận động độc lập, Đảng Cộng Hòa chắc chắn sẽ thua trong kỳ tranh cử tổng thống 2016.

Mấy ngày gần đây, Ủy Ban Quốc Gia Đảng Cộng Hòa lẳng lặng cho phổ biến lời thề trung thành cho các ứng cử viên của Đảng, đòi họ phải khẳng định lời thề trung thành với Đảng.

Ai cũng biết lời thề này nhắm đến ông Trump.

CNN cho biết, nội dung lời thề là: “Tôi ….., khẳng định nếu tôi không thắng để được Đảng Cộng Hòa đề cử tranh cử Tổng Thống Hoa Kỳ năm 2016, tôi sẽ ủng hộ ứng cử viên tổng thống 2016 do Đảng Cộng Hòa đề cử, bất kể đó là ai.”

Lời thề viết tiếp: “Ngoài ra, tôi thề là tôi sẽ không vận động trong tư thế ứng cử viên độc lập hoặc ứng cử viên nhập cuộc vào phút chót (write-in), tôi cũng thề là sẽ không nhận sự đề cử tranh cử tổng thống từ bất cứ đảng nào khác.”

:NV:

SHARE