Dân xếp hàng xem lễ rước linh cữu Vua Thái Lan tới Hoàng cung

0
2

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE