Dân Venezuela vẫn phải ra cống lấy nước sinh hoạt (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE