Dân thiểu số chiếm đa số trong 78 quận của Hoa Kỳ

0
1

Ở nhiều quận của Hoa Kỳ, dân da trắng đang dần dà trở thành thiểu số. (Hình minh họa: Nicholas Kamm/AFP/Getty Images)

Một bản đồ mới do Trung Tâm Nghiên Cứu Pew thực hiện, cho thấy, từ năm 2000 đến năm 2013, có đến 78 quận trên 19 tiểu bang, nơi tổng số các sắc dân thiểu số gộp lại, đông hơn dân da trắng, theo trang mạng nationaljournal.com.

Cũng theo Pew, đến năm 2040, dân da trắng sẽ không còn chiếm đa số trên toàn nước Mỹ nữa.

Pew phân tích những con số lấy từ 2,440 quận có dân số trên 10,000.

Dân da trắng chiếm chỉ dưới phân nửa dân số ở 266 quận, nơi đa số nằm ở các tiểu bang thuộc miền Nam Hoa Kỳ.

Trong số 25 quận với dân số đông nhất, 19 giờ đây phần đông là dân không phải da trắng.

Tính đến năm 2000, sáu trong số các quận nói trên (bốn ở California và hai ở Florida) có dân da trắng chiếm đa số.

Thay đổi rõ rệt nhất có thể thấy trong thập niên qua ở các quận trong tiểu bang Georgia. Ví dụ tại quận Henry, số dân da trắng giảm từ 80% trong năm 2000 xuống còn dưới 50% vào năm 2013.

Nói chung, trong khi dân da trắng vẫn còn chiếm số đông ở Mỹ (63%), con số đó chắc chắn đang giảm dần, và sự thay đổi tại một số vùng ở Hoa Kỳ nhanh hơn ở những vùng khác.

Thực ra, chỉ hai quận tương đối nhỏ, một ở South Carolina và một ở Louisiana, có thay đổi từ thiểu số chiếm đa số thành da trắng chiếm đa số

:NV:

SHARE